Sjuksköterskans bemötande till dementa personers anhöriga - En litteraturstudie

DSpace Repository

Sjuksköterskans bemötande till dementa personers anhöriga - En litteraturstudie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Sjuksköterskans bemötande till dementa personers anhöriga - En litteraturstudie
Author Lindberg, Katarina ; Stojiljkovic, Natasha
Date 2004
English abstract
Den största riskfaktorn för att utveckla demenssjukdom är stigande ålder. Det finns ett ökat behov av ökad kunskap om dementa personer och deras anhöriga. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa hur sjuksköterskor kan ge ett bra bemötande. Som metod användes analys och tolkning av tio vetenskapliga artiklar.
Swedish abstract
The biggest risk factor ro develop dementia diseases is rising age. There is a need to high knowledge about dementia persons and thir reatives. The purpose of this literature review was to illustrate how nurses can give good treatment to relatives to a person with dementia.In the process we used ten scientific articles for analysis and interpending.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject anhöriga
bemötande
boende
demenssjukdom
omvårdnad
vuxna
Handle http://hdl.handle.net/2043/1378 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics