Peripetin i berättelser om lärande av matematik - 29 röster från allmän linje på två folkhögskolor

DSpace Repository

Peripetin i berättelser om lärande av matematik - 29 röster från allmän linje på två folkhögskolor

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Enquist, Barbro
dc.date.accessioned 2012-06-12T08:22:39Z
dc.date.available 2012-06-12T08:22:39Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 59 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/13794
dc.description Syftet med denna undersökning är att öka kunskapen om vuxnas lärande av matematik och att förstå vikten av vändpunkter i lärande av matematik. I detta arbete har berättelser från 29 studerande på två folkhögskolor analyserats med en hermenuetiskt inspirerad metod och ett sociokulturellt perspektiv. Många av de 29 som studerar på allmän linje på två folkhögskolor har ett problematiskt förhållande till lärande av matematik. Många beskriver att de hade bekymmer med matematiklärande redan under grundskolans första år, för vissa leder dessa bekymmer till ohälsa. I denna undersökning framkommer det att det finns tydliga vändpunkter när det gäller lärande av matematik, då ett gammalt mönster kan brytas. Några orsaker till vändpunkter som nämns i berättelserna är: en ny social miljö, en annan typ av undervisning, gemensam stöttning från behandlingshem och klok lärare i skolan, hemundervisning, nyfunnen inlärningsstrategi, avslutat missbruk, inre motivation mm. I samband med vändpunkterna sker en förändring av inställning till matematikämnet eller den egna förmågan, orsakerna till den förändrade inställning kommer inifrån den studerande själv eller utifrån via exempelvis en lärare. Kunskapen om att dessa vändpunkter finns ger hopp och kan underlätta när det gäller att ställa krav på kvalitativa åtgärder när personer hamnar i svåra inlärningssituationer. Nyckelord: berättelser, folkhögskola, matematik, specialpedagogik, vuxnas lärande, vändpunkter. en_US
dc.description.abstract The purpose of this investigation is to increase the knowledge of adult learning of mathematics and to understand the importance of turning points in the learning of mathematics. In this study interviews from 29 students at two folk high schools (for adult education) have been analyzed using a hermeneutic inspired method. Many of the 29 that study the “general oriented education” at two folk high schools have a problematic relationship toward learning of mathematics. Many describe that they had “problems/concerns/anxiety” with the learning of mathematics already during the first years of elementary school, for some these “problems/concerns/anxiety” lead to illness. In this investigation it is shown that there are clear turning points when it comes to learning of mathematics, when an old pattern can be broken. Some of the reasons for turning points that are mentioned in these interviews are: a new social environment, a different type of education, common support from treatment centers and wise teachers in school, home schooling, newfound learning strategy, ended drug abuse, inner motivation, amongst others. Knowledge that these turning points exist gives hope and can facilitate when it comes to putting “requirements/demands” on qualitative measures when persons end up in difficult learning situations. . en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject adults learning en_US
dc.subject mathematic en_US
dc.subject special education en_US
dc.subject turning points en_US
dc.subject anxiety of mathematic en_US
dc.title Peripetin i berättelser om lärande av matematik - 29 röster från allmän linje på två folkhögskolor en_US
dc.type H2 en_US
dc.setspec.uppsok HumanitiesTheology en_US
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics