Kvalitet istället för kvantitet bland rastvaktspersonal.

DSpace Repository

Kvalitet istället för kvantitet bland rastvaktspersonal.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kvalitet istället för kvantitet bland rastvaktspersonal.
Author Röiseth, Sandra
Date 2012
Swedish abstract
Examensarbetet handlar om hur en skola varit framgångsrika med att höja kvaliteten bland rastvaktspersonalen och på så sätt minskat konflikterna på rasterna. Studiens syfte är att studera om konflikterna under rasterna och resten av skoldagen kan minska om man har samma personal som rastvakter och konfliktmedlare alltid. Varför beslutade sig skolan för att ändra sina rutiner under rasterna? Hur har denna skola gått tillväga för att höja kvalitén bland rastvakterna? Vad tycker personal och elever på skolan? Känner eleverna att de får med hjälp nu jämfört med innan till att lösa konflikter som uppstått under rasterna? Detta var några av alla de frågor som dök upp när jag fick höra talas om skolan och deras nya system. Genom intervjuer med rektor, personal och kamratstödjare på skolan samt 85 stycken enkätundersökningar med elever i år 2,4 och 6 har jag sammanställt ett material som övergripande visar att skolan använder sig av en bra metod under rasterna samt för konflikthantering och konfliktlösning efter rasterna. Studien är förlagd en liten byskola i Skåne som jag av en händelse fick nys om. Skolan är en 2-6 skolan med ca 150 elever. Skolan har ett kommunövergripande samarbete med en F-1 skola i en annan kommun och de ingår i samma rektorsområde med en rektor.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 36
Language swe (iso)
Subject Konflikter, konfliktlösning, kontinuitet, kvalitet, raster, rastvaktssystem
Handle http://hdl.handle.net/2043/13795 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics