Våga undervisa! En kvalitativ studie om hur speciallärare resonerar kring sina val av metoder för elevers läs- och skrivutveckling.

DSpace Repository

Våga undervisa! En kvalitativ studie om hur speciallärare resonerar kring sina val av metoder för elevers läs- och skrivutveckling.

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Björnstedt, Belinda
dc.contributor.author Eriksson, Åsa
dc.date.accessioned 2012-06-14T09:45:29Z
dc.date.available 2012-06-14T09:45:29Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 48 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/13798
dc.description Vårt informationssamhälle ställer allt högre krav på den enskilda individens läs- och skrivförmåga samtidigt som de internationella undersökningarna PISA och PIRLS (Skolverket) visar på att svenska elevers kunskaper kring läsning och skrivning har försämrats genom åren. Vad kan detta beror på? Hur arbetar dagens skola, utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv, för att höja läs- och skrivkompetensen? Frågor som rör skolan är ständigt med i samhällsdebatten och skolans uppdrag förändras i takt med att politiska idéer och värderingar i samhället skiftar. Syftet med undersökningen är att få kunskap och förståelse om hur speciallärare i grundskolan resonerar kring sina val av metoder för elevers läs- och skrivutveckling. Vår teoretiska ansats utgår både från ett sociokulturellt och biologiskt perspektiv där lärarberättelser utgör vårt empiriska material. Vår undersökning kring läs- skrivutveckling visar att i de tidigare årskurserna fokuserar speciallärarna framför allt på analytiska och syntetiska metoder. I de senare årskurserna fokuserar speciallärarna i synnerhet på användandet av alternativa verktyg som ett kompenserande arbetssätt för elevers läsning och skrivning. Vår slutsats innebär att speciallärare måste våga undervisa, diskutera och arbeta med olika slags texter tillsammans med eleverna och samtidigt lyfta in elevernas egen kultur till exempel musik, spel, film och leksaker i undervisningen. Likaså måste vi ha ett öppet men reflekterande sätt till en alltmer växande teknik, såsom alternativa verktyg, inom skolans läs- och skrivundervisning. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject Läs- och skrivinlärning, läs- och skrivutveckling, metoder, speciallärare, varierad undervisning en_US
dc.title Våga undervisa! En kvalitativ studie om hur speciallärare resonerar kring sina val av metoder för elevers läs- och skrivutveckling. en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download
Icon
Examensarbete ...

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics