Obesitas. Sjuksköterskans preventiva arbete i samband med obesitas

DSpace Repository

Obesitas. Sjuksköterskans preventiva arbete i samband med obesitas

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Obesitas. Sjuksköterskans preventiva arbete i samband med obesitas
Author Augustinsson, Petra ; Johansson, Anette
Date 2004
English abstract
Andelen personer som drabbas av obesitas stiger åligen med 1/2-1%. Trots dessa siffror, som visa att obesitas är en vanlig kronisk och försummad sjukdom, så är den tabubelagd. Syftet med denna litteratursrudie är att beskriva aspekter på hur obesitas hos vuxna människor påverkar risken att utveckla följdsjukdomar och vidare att belysa vikten av prevention och de faktorer sjuksköterskan bör känna till som påverkar patienterna med obesitas. Resultatet visar sambandet mellan obasitas samt vilka preventiva åtgärder man som sjuksköterska kan använda i olika omvårdnadssituationer.
Swedish abstract
The number of people who gets obesity increase wiht 1/2-1 % every year. Despite this number it is shown that obesity is a chronic and neglected decease. The purposes of this literature study were to describe how obesity effects adult and the risk of complications and the factors the nurse needs to know which effects patiens with obesity. The results shows the connection between obesity and complications and also what methods the nurse can use in the preventive work.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject följdsjukdomar
obesitas
omvårdnad
prevention
sjuksköterska
övervikt
Handle http://hdl.handle.net/2043/1380 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics