Det lustfyllda lärandets väg

DSpace Repository

Det lustfyllda lärandets väg

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Tegstam, Patricia
dc.contributor.author Brankovic, Nusejma
dc.date.accessioned 2012-06-14T11:35:55Z
dc.date.available 2012-06-14T11:35:55Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 49 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/13800
dc.description Brankovic, Nusejma & Tegstam, Patricia (2011). Vikten av kunskap – en studie utifrån den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö 98. Malmö Högskola Studiens syfte är att undersöka aktiva pedagogers synsätt och arbetssätt med den reviderade läroplanen för förskolan. Första revideringen började gälla i samband med skolans nya läroplan Lgr11 den 1 juli 2011. Den 1 augusti 2011 kom en andra upplaga av läroplanen som ytterligare förtydligade den. Studiens huvudfråga är; hur tolkas läroplanen av aktiva pedagoger?. Teorier utifrån den kognitiva utvecklingspsykologin har lyfts fram för att stärka forskningsläget, analysen och resultatet. Studien har en kvalitativ ingång för att gå på djupet och fånga informanternas åsikter och tolkningar av läroplanen. Resultatet visar på skillnader i tolkningar och arbetssätt inom samma arbetsområde. Det vill säga hur det pedagogiska yrket och pedagogers erfarenheter påverkar verksamheten beroende på förhållningssättet till läroplanen och dess betydelse för en lustfylld utbildning och god utveckling. Centrala begrepp: dokumentation, lek, lärande, läroplanen, miljö, språk, tolkning, utveckling en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject Dokumentation en_US
dc.subject Lek en_US
dc.subject Lärande en_US
dc.subject Läroplanen en_US
dc.subject Miljö en_US
dc.subject Språk en_US
dc.subject Tolkning en_US
dc.subject Utveckling en_US
dc.title Det lustfyllda lärandets väg en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics