Hur gör specialläraren specialundervisning i matematik speciell? Elevuppfattningar och förväntningar på lärande i matematik ur ett sociokulturellt perspektiv

DSpace Repository

Hur gör specialläraren specialundervisning i matematik speciell? Elevuppfattningar och förväntningar på lärande i matematik ur ett sociokulturellt perspektiv

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Långberg, Irena
dc.date.accessioned 2012-06-18T08:19:16Z
dc.date.available 2012-06-18T08:19:16Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 47 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/13806
dc.description Syftet med examensarbetet är att utifrån ett elevperspektiv belysa hur ett individanpassat specialpedagogiskt stöd i matematik på grundskolan kan utformas för speciallärarens yrkesprofession genom att studera elevers uppfattning om lärande, specialpedagogiskt stöd samt elevers förväntningar på speciallärarens kompetens och arbetssätt i ämnet matematik på grundskolan. Den sociokulturella utvecklingsteorin har fungerat som teoretisk förankring. Studien utgörs av en kvantitativ enkätundersökning utförd bland samtliga elever i årskurs nio i en kommun för att belysa problemområdet samt en kvalitativ intervjustudie. I de kvalitativa intervjuerna deltog endast elever med erfarenhet av specialpedagogiskt stöd i matematik under sin grundskoletid. Resultaten av min undersökning pekar på att elever generellt har uppfattningen att lärande sker i interaktion med andra, i enlighet med den sociokulturella utvecklingsteorin, och anser att specialpedagogiskt stöd kan ske på individ-, grupp- och organisationsnivå, med tonvikt på gruppnivån i form av särskilda undervisningsgrupper. Elevuppfattningarna av hur specialpedagogiskt stöd skall organiseras överensstämmer med bilden hur specialpedagogiskt stöd i huvudsak organiseras i svensk grundskola enligt tidigare forskning trots styrdokuments intentioner om inkluderat stöd för elever i behov av särskilt stöd. En majoritet av eleverna, 86 %, anser att det finns ett behov av speciallärare i grundskolan, 23 % uppger att de själva berörts av specialpedagogiskt stöd i matematik i grundskolan. I elevintervjuerna framkom förväntningar på speciallärarna om ämneskompetens, förmåga att förmedla matematikkunskap och elevfokus genom ett individanpassat arbetssätt i samråd med eleven som en förutsättning för specialläraryrket. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject elevperspektiv en_US
dc.subject matematik en_US
dc.subject sociokulturell utvecklingsteori en_US
dc.subject speciallärare en_US
dc.subject specialpedagogiskt stöd en_US
dc.title Hur gör specialläraren specialundervisning i matematik speciell? Elevuppfattningar och förväntningar på lärande i matematik ur ett sociokulturellt perspektiv en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok HumanitiesTheology en_US
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics