Inkludering/exkludering ur ett elevperspektiv

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Carlsson, Håkan
dc.contributor.author Magnusson, Karin
dc.date.accessioned 2012-06-18T08:20:12Z
dc.date.available 2012-06-18T08:20:12Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 35 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/13807
dc.description Vårt stora intresse för elever i behov av särskilt stöd har inspirerat oss att i vårt examensarbete ta reda på hur eleverna själva upplever stödet i en inkluderande respektive exkluderande miljö och vilket de föredrar. Vi ville också ta reda på hur eleverna anser att de lär sig bäst, i ordinarie klass, i mindre grupp eller enskilt? Vi har intervjuat tolv elever på två olika skolor, en 7-9 skola och ett skoldaghem. På 7-9 skolan har åtta elever intervjuats. Fyra av dessa elever får stöd både inkluderat och exkluderat och övriga fyra får stöd endast exkluderat. På skoldaghemmet har fyra elever intervjuats, vilka samtliga får stöd i en s k exkluderande miljö. Resultatet av vår undersökning visar att de flesta elever upplever att de lär sig bäst enskilt och att det inte spelar någon större roll för dem om de undervisas inkluderande eller exkluderat i verksamheten. De elever i vår undersökning, vilka går på skoldaghemmet upplever sig inte exkluderade utan har funnit gemenskap och meningsfullhet där de är. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject Delaktighet, elevperspektiv, gemenskap, inkludering, utveckling en_US
dc.title Inkludering/exkludering ur ett elevperspektiv en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok HumanitiesTheology en_US
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics