Lärarnas roll i skolans didaktiska utvecklingsarbete

DSpace Repository

Lärarnas roll i skolans didaktiska utvecklingsarbete

Details

Files for download
Icon
Lärarnas roll i ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärarnas roll i skolans didaktiska utvecklingsarbete
Author Ertsas, Erling
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med min studie är att uppfatta hur och på vilket sätt lärarna på en gymnasieskola deltar i skolans didaktiska utvecklingsarbete och hur de ser på sin roll i detta arbete. Arbetet ger en översikt över tidigare forskning om didaktik och med hjälp av att intervjua lärare på en gymnasieskola ville jag ta reda på hur de deltar i skolans didaktiska utvecklingsarbete och deras egen syn på sitt deltagande. Resultaten av mina intervjuer visar på att även om det finns samarbetsformer och drivs ett flertal olika projekt med didaktisk anknytning så finns det ingen skolgemensam didaktisk utvecklingsprocess där lärarna deltar och som utgår från lärarnas didaktiska frågeställningar. Resultaten visar också på att lärarna endast i liten utsträckning tillgodogjorde sig forskningsresultat när de sökte svar på sina didaktiska frågeställningar
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 53
Language swe (iso)
Subject Didaktik
Frågeställningar
Gymnasielärare
Utveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/13819 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics