Vem predisponerar för ätstörningar? En litteraturstudie om olika grupper i samhället som är i riskzonen för ätstörningar

DSpace Repository

Vem predisponerar för ätstörningar? En litteraturstudie om olika grupper i samhället som är i riskzonen för ätstörningar

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Bas, Vanja
dc.contributor.author Mårtensson, Marianne
dc.date.accessioned 2005-01-20T08:31:58Z
dc.date.available 2005-01-20T08:31:58Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/1381
dc.description The purpose of this literature review was to find common factors for the persons who predispose to eating disorders. These factors shall help the nurse to recognise early signs of eating disorder behaviors. The literature review is directed to the nurse and will answer the issue: Which groups in the community run the risk of developing eating disorders? Furthermore, this knowledge shall lead to a better understanding of persons having eating disorders and be used as an aid in his/her encounter with these patients. The method was a literature review based on eight scientific articles, which were interpreted on the basis of the competence of the nurse. The results indicated that persons with eating disorders had a very low self-esteem and a low body image. At the same time, it appeared that these persons with an anorectic behavior had put high demands on themselves. The results also indicated that an eating disorder behavior in adult age often had its origin in the childhood. en
dc.description.abstract Syftet med litteraturstudien var att kartlägga gemensamma faktorer hos de personer som predisponerar för ätstörningar. Dessa faktorer ska vara till hjälp för sjuksköterskan att känna igen tidiga tecken på ett ätstörningsbeteende. Litteraturstudien riktar sig till allmänsjuksköterskan och ska besvara frågeställningen: Vilka grupper i samhället ligger i riskzonen för ätstörningar? Vidare skall denna kunskap leda till ökad förståelse för de personer som lider av ätstörningar och användas som ett hjälpmedel i hans/hennes möte med dessa patienter. Metoden var en litteraturstudie baserad på åtta vetenskapliga artiklar som tolkades utifrån allmänsjuksköterskans kompetensområde. Resultatet visade att personer med ätstörningar hade en väldigt låg självkänsla och dålig kroppsuppfattning. Det framkom samtidigt att personer med ett anorektiskt beteende hade stora krav på sig själva. Resultatet visade också att ett ätstörningsbeteende i vuxen ålder oftast hade sina rötter i barndomen. en
dc.language.iso swe
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en
dc.subject ätstörningar en
dc.subject låg självkänsla en
dc.subject tvång en
dc.subject yttre och inre påverkan en
dc.subject "drive for thinness" en
dc.title Vem predisponerar för ätstörningar? En litteraturstudie om olika grupper i samhället som är i riskzonen för ätstörningar en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok Medicine en
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.institution2019 HS
mahlocal.xprt.program Sjuksköterskeutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics