Sexualitet och relationer inom ramen för samhällskunskapsämnet

DSpace Repository

Sexualitet och relationer inom ramen för samhällskunskapsämnet

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Berg, Emma
dc.contributor.author Nilsson, Daniel
dc.date.accessioned 2012-06-18T11:44:44Z
dc.date.available 2012-06-18T11:44:44Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 58 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/13823
dc.description 2011 fick den svenska skolan nya styrdokument att förhålla sig till och arbeta efter. Nu finns begrepp som sexualitet, relationer, kön, identitet, jämställdhet och normer inskrivet i de nya ämnesplanerna för gymnasieskolan. Förändringen innebär att ansvaret för undervisningen i sexualitet och relationer, tidigare sex- och samlevnadsundervisningen, inkluderas i flera ämnen och därmed vilar också ett ansvar på lärarna i berörda ämnen. Rektorn har dock, precis som tidigare, det övergripande ansvaret för att styrdokumenten följs. I denna empiriska studie har vi undersökt hur lärare på gymnasienivå tolkar att de ska undervisa i sexualitet och relationer inom ramen för ämnet samhällskunskap. Vi har dels undersökt hur de ser på sexualitet och relationer i sig och dels vilka möjligheter eller svårigheter de upplever både i det ämnesintegrerade och i den ämnesöverskridande undervisningen. Skolverket uttrycker i samband med de nya skrivningarna förhoppningar om att lärare i olika ämnen framöver kommer jobba såväl ämnesintegrerande som ämnesöverskridande med sexualitet och relationer. Baserat på de svar vi fått i våra intervjuer, belyser vi olika implementeringsproblem, såsom den upplevda bristen på fortbildning, strukturella problem på organisationsnivå och även i viss mån tidsbrist. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject Sexualitet och relationer, Sex och samlevnad, Samhällskunskap, Jämställdhet, Undervisning, Implementering av styrdokument en_US
dc.title Sexualitet och relationer inom ramen för samhällskunskapsämnet en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics