Betygsmatris till APU

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Jeppsson, Mattias
dc.date.accessioned 2012-06-19T12:06:40Z
dc.date.available 2012-06-19T12:06:40Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 38 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/13825
dc.description Intentionen med detta arbete är att skapa en tydlig betygsmatris till APU: n som är levande och används i den dagliga verksamheten. I betygsmatrisen ska kursmålen tydliggöras för att få handledare och elever mer delaktiga i bedömning och utveckling. På grund av att eleven tillbringar väldigt mycket av sin skoltid på APU-platsen läggs mycket av bedömningen över på handledarna på respektive bygge. Här finns idag tydliga brister i kommunikationen mellan skolan och arbetsplatsen. Mycket går på rutin och är ofta baserat på gamla värderingar. Lärarna måste bli tydligare och handledarna behöver få tillgång till ett likvärdigt bedömningsmaterial samt kunskap om vilket typ av kunskap som är giltig. Genom betygsmatrisen ges tydliga signaler om vad som ska bedömas och betygssättas. Metoden blir både kvalitativ och kvantitativ då jag först provar matrisen i semiskarpt läge ute på arbetsplatserna och sedan kompletterar med mer djupgående intervjuer på utvalda handledare och elever. Med matrisen hamnar då det rent kunskapsmässiga yrkeskunnandet i fokus vilket är ett måste vid betygsättningen. Alla dessa brister framkom också i skolinspektionens rapport ”Arbetsplatsförlagt utbildning i praktiken” (Skolinspektionen, 2011). Med betygsmatrisen säkras betygsättningen och kursmål samt vi får en transparent betygssättning där alla elever får en likvärdig och rättvis bedömning av sin tid på APU. Resultatet blev väldigt positivt och givande. Det visar på ett djup och ärligt intresse ifrån arbetsgivarna. Det handlar om att ge dom rätt verktyg och kunskaper inför bedömningsuppgiften. en_US
dc.description.abstract Ratingmatrix for APU en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject Betygsmatris en_US
dc.subject APU en_US
dc.subject Bedömning en_US
dc.subject Likvärdig en_US
dc.title Betygsmatris till APU en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics