Om måluppfyllelse i matematik - ur ett elevperspektiv

DSpace Repository

Om måluppfyllelse i matematik - ur ett elevperspektiv

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Lövström Wilson, Carin
dc.date.accessioned 2012-06-20T09:04:07Z
dc.date.available 2012-06-20T09:04:07Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 60 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/13826
dc.description Sammanfattning I detta examensarbete har jag som syfte att ta reda på elevers egna uppfattningar om varför de inte når målen i matematik. Jag har också undersökt faktorer för framgång som kan bidra till att elever når målen. Fokus ligger på ett elevperspektiv där elever själva anger de orsaker som gör att de inte når målen i ämnet matematik. Elever har också bidragit med vilka åtgärder, förändringar och insatser som måste till för att de ska lyckas i sin strävan efter godkänt betyg. Studien har en sociokulturell forskningsansats och är tvådelad med en kvantitativ enkätstudie och en kvalitativ intervjustudie. Jag har analyserat dessa två delarna först var för sig och sedan gjort en sammanställning. Jag kallar dem delstudie ett respektive delstudie två. Resultatet efter delstudie ett visade att avsaknad av motivation var en av de största faktorerna eleverna själva uppgav till att de inte nådde målen i matematik. I delstudie två kunde jag se att eleverna saknade framförallt inre motivation och att pedagogen verkade brista i sitt uppdrag. Studien visar att pedagoger behöver ta ett mycket större socialt ansvar för elever ska känna sig sedda ur alla perspektiv. Detta leder i förlängningen till en höjd inre motivation och bättre studieresultat. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject Bemötande en_US
dc.subject inre och yttre faktorer en_US
dc.subject matematik en_US
dc.subject matematikspråk en_US
dc.subject motivation en_US
dc.title Om måluppfyllelse i matematik - ur ett elevperspektiv en_US
dc.type H1 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics