Don't judge a book by its cover – Using E-books in higher education

DSpace Repository

Don't judge a book by its cover – Using E-books in higher education

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Don't judge a book by its cover – Using E-books in higher education
Author Juneby, Anna
Date 2012
English abstract
This thesis is about the use of E-books in higher education, specifically at Malmö University. The purpose of this study is to investigate attitudes students have towards the use of E-books for scholarly purposes in higher education versus their printed counterparts. This study looks at student preferences in the use of E-books compared to printed books, along with the effects these media have on students reading habits. By discovering in which situations E-books or printed books are most beneficial, students can make informed decisions about which medium will benefit them the most. An online survey and recorded interviews were used as methods for collecting data, which was then compared to previously published studies related to this subject. Students were found to prefer the printed book for studying purposes, and it still remains as the main source for reading and analyzing longer passages of text. E-books, on the other hand, were found to be most advantageous when preparing research reports. This means that both media still have their place in higher education, which is likely to continue in the foreseeable future.
Swedish abstract
Denna uppsats handlar om användningen av E-böcker inom högre utbildning vid Malmö Högskola. Syftet är att undersöka studenters attityder när det gäller användningen av E-böcker jämfört med den tryckta motsvarigheten vid akademiska studier. Studien granskar studenternas preferenser vid användningen av E-böcker jämfört med tryckta böcker, samt hur dessa media påverkar studenternas läsvanor. Genom att klargöra i vilka situationer E-böcker eller tryckta böcker har mest fördelar, så kan studenterna göra välgrundade val om vilket medium som de har störst nytta av. En nätbaserad enkät och inspelade intervjuer utgjorde metoderna för insamlingen av data, som sedan jämfördes med tidigare publicerade relevanta studier. Det visade sig att studenterna föredrog tryckta böcker för sina studier, och dessa böcker används fortfarande i första hand vid läsning och analys av längre textavsnitt. Däremot befanns E-böcker vara bäst när man skriver forskningsrapporter. Detta betyder att båda dessa media även framgent har en given plats inom den högre utbildningen.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 51
Language eng (iso)
Subject E–böcker, tryckta böcker, högre utbildning, studenternas preferenser, läsvanor och användarnas vanor, läsförståelse
E-books, printed books, higher education, student preferences, reading habits, user habits, reading comprehension
Handle http://hdl.handle.net/2043/13855 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics