Det sociala och förkroppsligade missbruket

DSpace Repository

Det sociala och förkroppsligade missbruket

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Det sociala och förkroppsligade missbruket
Author Lalander, Philip
Editor Fahlke, Claudia
Date 2012
English abstract
In this chapter Lalander discusses how use of drugs can be seen as highly social activities if social is related to aspects of being together, forming social bonds and a sense of dynamic interaction. Through examples from ethnographic studies he shows how these social aspects are more or less incorporated in the habitus of the individuals providing them with a knowhow and a feel for the game. The theoretical perspective is taken from Pierre Bourdieu, Randal Collins and Erwing Goffman, thus highlighting the social and very human aspects of life in a time of individualization.
Swedish abstract
I kapitlet diskuterar Lalander hur droganvändning kan ses som en högst social aktivitet om man med social relateras till att vara tillsammans, att skapa sociala band och att gå in I dynamisk och spontan interaction med andra. Genom exempel från etnografiska studier visar han hur dessa aspekter mer eller mindre är förkroppsligade i individens habitus och att denna inkorporering förser dem med ett kunnande och en känsla för spelet. Det teoretiska perspektivet kommer från Pierre Bourdieu, Randal Collins och Erwing Goffman, vilket innebär att de sociala och högst mänskliga aspekterna av livet i ett individualiserat samhälle sätts i centrum.
Publisher Liber, Malmö
Host/Issue Handbok i missbrukspsykologi : teori och tillämpning
ISBN 978-91-47-08461-6
Pages 9
Page 207-215
Language swe (iso)
Subject missbruk
social responsivitet
symbolisk interaktionism
heroin
SUSA
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/13862 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics