Övergång mellan förskola och skola? Pedagoger berättar om arbetssätt, sekretess och riktlinjer

DSpace Repository

Övergång mellan förskola och skola? Pedagoger berättar om arbetssätt, sekretess och riktlinjer

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Castor, Lisa
dc.contributor.author Larsson, Helen
dc.date.accessioned 2012-06-27T13:02:26Z
dc.date.available 2012-06-27T13:02:26Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 43 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/13864
dc.description Castor, Lisa och Larsson, Helen (2011). Övergång mellan förskola och skola? Pedagoger berättar om arbetssätt, sekretess och riktlinjer. Malmö högskola: Lärarutbildning Detta examensarbete handlar om överlämning av barn från förskolan till skolan och hur pedagogerna arbetar för att skapa ett samarbete mellan de olika instanserna. Det handlar om hur pedagoger hanterar och tar hänsyn både till läroplaners krav och riktlinjer och lagen om sekretess. Syftet är att ta reda på om och hur samverkan och samarbete byggs upp mellan förskola och skola, och om och i så fall hur, man planerar och arbetar för att ge de blivande skolbarnen en trygg och utvecklande skolgång. Undersökningens frågeställningar är följande: Hur hanterar pedagoger övergången mellan förskola och skola, med fokus på information och samverkan? Hur ser pedagogerna på sekretessen i överlämnandet? Hur samverkar förskola och skola i överlämnandet? Studien bygger på läroplanernas utveckling mot en nära samverkan mellan förskola och skola, samt de olika sekretessgraderna som råder dem emellan. Studien är uppbyggd kring svaren från en enkät med öppna frågor till pedagoger i förskola och förskoleklass. Slutsatsen är att de flesta av de skolor och förskolor som deltagit i studien har utarbetade arbetsplaner för hur överlämningen ska gå till, utformade med barnens och elevernas bästa i åtanke utifrån barnens perspektiv. Dock verkar pedagogerna i studien inte se framåt och försöka utveckla sin verksamhet och sig själva. Många av dessa pedagoger ser problem för samverkan dem emellan med tanke på tid och sekretess. Nyckelord: överlämning, sekretess, samverkan, pedagogisk dokumentation en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject överlämning en_US
dc.subject sekretess en_US
dc.subject pedagogisk dokumentation en_US
dc.subject samverkan en_US
dc.title Övergång mellan förskola och skola? Pedagoger berättar om arbetssätt, sekretess och riktlinjer en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download
Icon
Övergång mellan ...

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics