Statens stöd till idrotten : uppföljning 2011

DSpace Repository

Statens stöd till idrotten : uppföljning 2011

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Statens stöd till idrotten : uppföljning 2011
Author Norberg, Johan R
Editor Dartsch, Christine ; Pihlblad, Johan
Date 2012
Swedish abstract
Centrum för idrottsforskning (CIF) har sedan år 2009 i uppdrag av regeringen att genomföra en regelbunden och långsiktig uppföljning av statens stöd till idrotten. Uppföljningen ska bestå av en fortlöpande bevakning av det statliga idrottsstödets betydelse utifrån ett indikatorsystem, tematiska fördjupningsstudier i teman som regeringen bestämmer samt bevakning av forskningsresultat med relevans för statens stöd till idrotten. För 2011 års uppföljning beslutade regeringen att CIF skulle genomföra två fördjupningsstudier. Den första studien handlar om elitidrott och preciserades som ”en fördjupad analys av det samlade elitstödets utformning och verkan samt övrig verksamhet som stärker idrottsutövares internationella konkurrenskraft”. Den andra studien avser delaktighet och etnisk mångfald inom idrotten. Mer konkret uppdrogs åt CIF att analysera ”i vilken omfattning idrottens organisation och verksamhet på alla nivåer medverkar till att uppfylla syftet med statsbidraget att människor med annan kulturell och etnisk bakgrund ska bli mer delaktiga i idrotten”. CIF fördjupningsuppdrag har utmynnat i två separata rapporter. Analysen av det svenska elitstödets utformning och verkan redovisas i rapporten För framtids segrar – en analys av det svenska elitidrottssystemet. Studien av delaktighet och etnisk mångfald redovisas i rapporten Vem platsar i laget? – en antologi om idrott och etnisk mångfald.
Link http://www.gih.se/Documents/CIF/Uppdraget/2011/Huv... (external link to publication)
Publisher Centrum för idrottsforskning
ISBN 978-91-979562-4-6
Pages 102
Language swe (iso)
Subject idrottsforskning
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/13866 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics