Den svenska neutraliteten - reflektioner kring politisk myt och nationell identitet

DSpace Repository

Den svenska neutraliteten - reflektioner kring politisk myt och nationell identitet

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Den svenska neutraliteten - reflektioner kring politisk myt och nationell identitet
Author Petersson, Bo
Editor Almqvist, Kurt ; Gerner, Kristian
Date 2012
Swedish abstract
Det är nu mer än 15 år sedan jag senast sysslade med den svenska neutraliteten, vilken bl a utgjorde ämnet för min doktorsavhandling i statsvetenskap. Den distans som jag därigenom kan anlägga borgar emellertid för andra infallsvinklar än dem som jag använde mig av under min tidiga akademiska karriär. I min presentation kommer jag att diskutera den svenska neutraliteten under kalla kriget med utgångspunkt i resonemang om nationell identitet, nationell självuppfattning och politisk myt. Dessa perspektiv anläggs för att begripliggöra den särposition som föreställningen om den svenska neutraliteten hade i svensk politik och samhällsdebatt under efterkrigstiden.
Publisher Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål
Host/Issue Kalla kriget : Sverige, en stormakt utan vapen?
ISBN 978-91-89672-45-1
Pages 10
Page 109-118
Language swe (iso)
Subject Sweden
neutrality
cold war
political myth
national identity
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/13873 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics