"Kan du säga en gång till..?"

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Bülow, Emeli
dc.contributor.author Ahlström, Stephanie
dc.date.accessioned 2012-06-28T08:04:44Z
dc.date.available 2012-06-28T08:04:44Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 47 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/13879
dc.description Som pedagog i dagens mångkulturella Sverige möter man dagligen flerspråkiga elever i olika pedagogiska situationer. Många av de elever som kommer till Sverige sent, det vill säga i anslutning till eller under sin grundskoletid, placeras i så kallade förberedelse-klasser. Tyvärr visar studier på att dessa nyanlända elever har svårare att nå målen när de går ut grundskolan än elever som gått hela sin skolgång i Sverige. För att få en uppfattning om hur dessa elever själva ser på sin situation i undervisningen har vi genom intervjuer och observationer av en sådan klass utfört en undersökning som förutom att belysa elevernas egna uppfattningar kring sin skolgång visar på att eleverna använder sig av verbala och icke-verbala kommunikationsstrategier när de inte förstår, samt vad de anser är svårast respektive lättast att lära sig i skolan. Av undersökningen har det även framkommit att eftersom eleverna i en förberedelseklass många gånger är på helt olika nivåer i sin utbildning, får inte alla den individanpassade undervisning som utlovas alla elever i den svenska skolan. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject nyanlända elever en_US
dc.subject förberedelseklass en_US
dc.subject kommunikationsstrategier en_US
dc.subject elevperspektiv en_US
dc.title "Kan du säga en gång till..?" en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics