Svensklärares arbete med jämställdhet i praktiken

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Landquist, Jonna
dc.date.accessioned 2012-06-28T08:09:18Z
dc.date.available 2012-06-28T08:09:18Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 46 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/13880
dc.description I min uppsats undersöker jag hur svensklärare på gymnasiet menar att de arbetar med jämställdhet och förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor i praktiken. Jag har utfört kvalitativa intervjuer. Med hjälp av begrepp gällande skolans dubbla uppdrag, flerstämmighet och ämneskonceptioner har jag analyserat mitt material. Min undersökning visar att elever främst möterfrågor som rör normer kring kön och mäns våld mot kvinnor via olika texttyper, så som skönlitteratur och film i svenskämnet. Jag undersöker hur lärarnas undervisningspraktik står i relation till vilken ämnessyn de har på svenskämnet och vilka kunskaper de anser sig ha om jämställdhet och mäns våld mot kvinnor. Jag konstaterar att samtliga lärare enbart har införskaffat sig kunskaper om mäns våld mot kvinnor av eget intresse på sin fritid, vilket kan göra att undervisningen blir godtycklig och baserad på fördomar. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject genus, jämställdhet, likabehandling, läsning av skönlitteratur, mäns våld mot kvinnor, skolans dubbla uppdrag, svenskämnets didaktik en_US
dc.title Svensklärares arbete med jämställdhet i praktiken en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics