Retoriken i klassrummet

DSpace Repository

Retoriken i klassrummet

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, other
Title Retoriken i klassrummet
Author Olsson Jers, Cecilia
Date 2012
Swedish abstract
Nu blir det enklare för lärare och elever att prata om kommunikation och de kommer att kunna göra det bättre. Retoriken får en viktig roll i gymnasieskolan när den retoriska arbetsprocessen införs i läroplanen. Partesläran, som arbetsprocessen också kallas, ger eleverna bättre verktyg för att förbereda muntliga framställningar, verktyg som tidigare saknats. Retorikens begrepp kan dessutom användas som ett gemensamt metaspråk om kommunkation för lärare och elever att arbeta med.
Link http://www.retorikforlaget.se/titlar/retorikmagasi... (external link to publication)
Publisher Retorikförlaget AB
Host/Issue Retorikmagasinet;
Volume 49
ISSN 1403-9052
Pages 19-23
Language swe (iso)
Subject retorik
muntlig framställning
den retoriska arbetsprocessen
respons
muntlig framställning
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/13883 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics