En undersökning om kultur och estetiska lärprocesser i grundskolans tidigare år

DSpace Repository

En undersökning om kultur och estetiska lärprocesser i grundskolans tidigare år

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Fredriksson, Marianne
dc.date.accessioned 2012-06-28T08:33:09Z
dc.date.available 2012-06-28T08:33:09Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 29 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/13887
dc.description Syftet med denna undersökning är att försöka belysa begreppet estetiska lärprocesser och ta reda på hur bekant verksamma lärare i grundskolans tidigare år är med detta begrepp. Undersökningen strävar också efter att få syn på om estetiska läroprocesser är synlig i klassrummen. Litteratur som jag använt mig av behandlar tidigare forskning kring ämnena estetik i skolan, skapandelust, kultur och Barn och ungdomspsykologipsykologi. Undersökningen visar att respondenterna inte har så mycket erfarenhet kring att arbeta med estetiska läroprocesser. Även om viljan finns där så saknas modet att gå utanför det traditionella och kunskapen som krävs. Enligt respondenternas uttalanden så saknas även tid och stöd från föräldrar som helst vill se resultat på svart och vitt. en_US
dc.description.abstract The purpose of this study is to try to illustrate the concept of aesthetic learning processes and to find out how familiar practicing teachers in primary education is with this concept. The study also aims to catch sight of the aesthetic learning processes are visible in the classrooms. The literature that I have used dealing with previous research on topics in aesthetics school, creative pleasure, culture and Child and Adolescent Psychology Psychology. The survey shows that respondents do not have much experience in working with aesthetic learning processes. Even if the will is there, they lack the courage to go beyond the traditional and knowledge required. According to the respondents' statements, they lack even the time and support from parents who would prefer to see results in black and white. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject estetiska lärprocesser en_US
dc.subject kultur en_US
dc.subject estetik en_US
dc.subject skapande skola en_US
dc.title En undersökning om kultur och estetiska lärprocesser i grundskolans tidigare år en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics