KME-pedagogens yrkesroll

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Tabich, Maja
dc.contributor.author Ghaderi, Maryam
dc.date.accessioned 2012-06-28T08:36:14Z
dc.date.available 2012-06-28T08:36:14Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 41 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/13889
dc.description Syftet med vårt arbete är att få en inblick i hur fyra KME-pedagoger arbetar samt vilken yrkesroll han eller hon identifierar sig med. För att uppnå syftet utgick vi ifrån följande frågeställningar: Hur ser KME-pedagogen på sin yrkesidentitet? Hur förhåller sig övrig personal till KME-pedagogens arbetssätt? Vilka möjligheter eller hinder finns det på arbetsplatsen för att KME-pedagogen ska kunna bedriva KME-relaterade aktiviteter i förskolan? Undersökningen genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer med fyra KME-pedagoger samt med hjälp av relevant litteratur. Resultatet visar att flera faktorer är avgörande i vilken utsträckning KME-pedagogen arbetar med KME. Dessa faktorer är bland annat det egna intresset och förskolans eventuella profilering. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject KME en_US
dc.title KME-pedagogens yrkesroll en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok HumanitiesTheology en_US
 Find Full text Files for download
Icon
Examen KME

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics