Att vara i timglasets mitt

DSpace Repository

Att vara i timglasets mitt

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att vara i timglasets mitt
Author Kolnig, Mette ; Persson, Susanne
Date 2012
English abstract
The aim of the present paper is to describe first-line manager experience of working in elderly care. The main focus involves their subjective perception of being in a middle position and entails answering to management higher up in the hierarchy, as well as listening and supporting staff within employees. In an attempt to seize this perception we interviewed five first-line manager of elderly care in three different municipalities of Skåne and asked them the following questions: What does it mean to be a first-line manager of elderly care? What qualities consider first-line manager they should have to be a good manager and provide a good leadership? A qualitative method was utilized to analyze the data in which thre overlying themes were detected. We labeled them, discretion, manager and leader, support and guidance. Our conclusions are that first-line manager of elderly care needs more support and mentorship in order to increase the flow in the center of the hourglass.
Swedish abstract
Uppsatsen beskriver första linjen chefers upplevelse av att arbeta i äldreomsorgen. Det handlar om deras upplevelser av att sitta i en mellanposition och själva problematiken med att vara styrda både uppifrån och nedifrån.För att försöka fånga denna upplevelse har vi ställt följande frågor till våra informanter: Vad innebär det att vara första linjen chef inom äldreomsorgen? Vad anser första linjen chefer behövs för att vara en bra chef samt åstadkomma ett gott ledarskap? För att kunna få svar på våra frågor har vi använt oss av en kvalitativ metod där vi har intervjuat fem första linjen chefer inom äldreomsorg i tre olika kommuner i Skåne. Tre övergripande teman framkom ur våra intervjuer vilka vi benämnt som handlingsutrymme, chef och ledare samt stöd och handledning. Slutsatser som blivt uppenbara för oss är att första linjen chefer behöver mer stöd och handledning för att på så vis kunna öka flödet i timglasets mitt.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 37
Language swe (iso)
Subject chef
ledarskap
ledarskapsforskning
vård och omsorg
äldreomsorg
Handle http://hdl.handle.net/2043/13902 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics