Ramlagens påverkan på beslut som rör barn - Vinjettstudie som jämför hur socialsekreterare i tre kommuner, inom ramen med försörjningsstöd, fattar beslut som rör barn

DSpace Repository

Ramlagens påverkan på beslut som rör barn - Vinjettstudie som jämför hur socialsekreterare i tre kommuner, inom ramen med försörjningsstöd, fattar beslut som rör barn

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Ramlagens påverkan på beslut som rör barn - Vinjettstudie som jämför hur socialsekreterare i tre kommuner, inom ramen med försörjningsstöd, fattar beslut som rör barn
Author Nord, Emelie
Date 2012
English abstract
Social Services Act (2001:453) is a framework in which social welfare secretaries within certain discretion make decisions. The essay examines, using the vignette method, how nine social workers in the three municipalities make decisions affecting children. The purpose of this paper is to illustrate the reasons for their decisions concerning children. It is in particular examined how the child's perspective is taken into account in decisions. Lipsky’s “Street Level Bureaucracy – Dilemmas of the Individual in Public Services” is used as the main theory in this study. The result of this study is that decisions differ depending on where the client lives and what social workers he is assigned.
Swedish abstract
Socialtjänstlagen (2001:453) är en ramlag i vilken socialsekreterare med ett särskilt handlingsutrymme fattar beslut. I uppsatsen undersöks, genom vinjettmetoden, hur nio socialsekreterare i tre kommuner fattar beslut som rör barn. Socialsekreterarna arbetar med försörjningsstöd. Syftet med uppsatsen är att belysa beslutsmotiveringar. I beslutsmotiveringarna undersöks särskilt hur barnperspektivet beaktas. I uppsatsen har Lipskys teori genom "Street Level Bureaucracy – Dilemmas of the Individual in Public Services" använts. Resultatet av uppsatsen är bl a att beslut varierar beroende på var klienten bor samt vilken socialsekreterare denne tilldelas.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 39
Language swe (iso)
Subject barnperspektiv
beslut
försörjningsstöd
handlingsutrymme
ramlag
skälig levnadsnivå
socialtjänstlag
Handle http://hdl.handle.net/2043/13905 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics