Hela Holma - En studie av ett grannskap

DSpace Repository

Hela Holma - En studie av ett grannskap

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Hela Holma - En studie av ett grannskap
Author Lewin, Alyssa ; Zetterdahl, Stina
Date 2012
English abstract
The purpose of this master thesis is to investigate the residential area Holma, Sweden, its preconditions and how it is experienced by the people that reside and work there, and to analyze and discuss this from theoretical viewpoints regarding space, place, urbanity and neighborhood. Furthermore, the aim is to identify resources for the promotion of community and sustainable improvement. The work is written from a social constructionist perspective in which one premise is that people, through their actions form meaning and that this behaviour itself is influenced by social structures. The empirical work consists of ethnographic studies that are further analyzed through the previously mentioned theoretical basis. The study culminates in discussions about the importance of civic engagement and long-term perspective in the implementation of the initiatives. A major strong point is that people should have the opportunity to identify and have influence over their place, as thorough knowledge of a place is to be found through its people. The thesis shows how the social resources that operate in the field should be better used for development of a strong neighborhood and community.
Swedish abstract
Syftet med denna masteruppsats är att undersöka bostadsområdet Holma, dess förutsättningar och hur det upplevs av befolkning och verksamma i området, samt att analysera och diskutera området utifrån teoretiska resonemang kring plats, urbanitet och grannskap. Vidare är förhoppningen att kunna identifiera resurser för främjandet av gemenskap och hållbar förbättring. Arbetet skrivs utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv där en premiss är att människor genom sitt agerande formar mening och att detta agerande i sig påverkas av sociala strukturer. Det empiriska arbetet utgörs av etnografiska studier som analyseras utifrån nämnd teoretisk bas. Studien mynnar ut i resonemang kring vikten av medborgarengagemang och långsiktighet i grundandet av intiativ i grannskapet. En viktig hållpunkt är att befolkningen bör ha möjlighet att själva identifiera och ha inflytande över sin plats då det är hos dem en grundlig kunskap om platsen finns. Examensarbetet visar hur de sociala resurser som verkar i området i högre grad bör användas för utvecklingen av ett gott grannskap.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 62
Language swe (iso)
Subject Place
Neighborhood
Community
Social sustainability
Holma
Handle http://hdl.handle.net/2043/13907 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics