Intet nytt under solen? En litteraturstudie om interprofessionella relationer ur ett genusperspektiv.

DSpace Repository

Intet nytt under solen? En litteraturstudie om interprofessionella relationer ur ett genusperspektiv.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Intet nytt under solen? En litteraturstudie om interprofessionella relationer ur ett genusperspektiv.
Author Axelsson, Sara ; Dike, Lina
Date 2004
English abstract
Sjukvårdsorganisationen är uppbyggd enligt en hierarkisk och könssegregerad struktur. Syftet med denna studie är att undersöka och beskriva interprofessionella relationer mellan sjuksköterska och läkare i denna kontext och ta reda på vilka faktorer som kan påverka relationen. Teoretisk ram för arbetet är Yvonne Hirdmans feministiska resonemang kring genusfrågor. Metoden är en litteraturstudie och bygger på åtta vetenskapliga artiklar och en doktorsavhandling. Resultaten visar att relationen mellan sjuksköterska och läkare påverkas av flera faktorer, bl a makt, genus och kommunikation. Förändringar har skett i den interprofessionella relationen till följd av strukturella förändringar i samhället och sjuksköterskeutbildningens akademisering. Traditionella interaktionsmönster är dock svåra att förändra och utspelas fortfarande i hög grad.
Swedish abstract
The health care organisation is built upon a hierarchical and gender segregated structure. The purpose of this study is to investigate and describe interprofessional relations between nurses and doctors within this context and to examine which factors may affect this relationship. The theoretical framework for the study is Yvonne Hirdman's feminist discussion on gender issues. The method consists of a literature review and includes eight scientific articles and one PhD thesis. The results show that the relationship between nurses and doctors is affected by several factors, among them power, gender and communication. Changes have occurred in interprofessional relations as a result of structural changes in society. Another reason is that the nursing programme nowadays is academic. Traditional patterns of interaction are difficult to change however, and they still play a notable role in the relationship between nurses and doctors.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject genus
hierarki
interprofessionella relationer
läkare
makt
sjuksköterska
Handle http://hdl.handle.net/2043/1392 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics