Sykepleie til barn : familiesentrert sykepleie

DSpace Repository

Sykepleie til barn : familiesentrert sykepleie

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book
Title Sykepleie til barn : familiesentrert sykepleie
Author Tveiten, Sidsel ; Wennick, Anne ; Friis Steen, Hanna
Date 2012
Swedish abstract
Denne boken fokuserer på sykepleierens funksjon overfor syke barn og deres familie, på familiesentrert sykepleie.I tillegg til kompetanse i forhold til syke barn må sykepleieren ha kompetanse til samhandling med foreldrene og søsken. Boken er et samarbeid mellom tre forfattere. Barnesykepleier, dr.med.sc. og lektor Anne Wennick har skrevet om sykepleie til barn med ulike symptomer. Psykolog Hanna Friis Steen har skrevet om utviklingspsykologiske aspekter som er av betydning når barn er syke. Sykepleier, dr.polit. og 1. amanuensis Sidsel Tveiten har skrevet generelt om sykepleiefaglige, pedagogiske og etiske aspekter ved sykepleie til barn og om sykepleierens pedagogiske funksjon i samhandling med barnet og familien.
Publisher Gyldendal akademisk
ISBN 978-82-05-40689-6
Language nor (iso)
Subject Medicine
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/13922 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics