Med hopp om en bättre framtid

DSpace Repository

Med hopp om en bättre framtid

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Med hopp om en bättre framtid
Author Persson, Jennie
Date 2012
Swedish abstract
FC Rosengård driver Framtidsprojektet som en del i sitt integrationsskapande arbete. Projektet följer två klasser från Rosengårdsskolan från sjunde klass till första året på gymnasiet, där meningen med projektet är att vara förberedande inför gymnasieval, förberedande inför yrkesval, att ge en inblick i föreningslivet och att ge deltagarna en meningsfull fritidssysselsättning. Syftet med denna uppsats är att skapa en förståelse för hur de delaktiga inom projektet upplever Framtidsprojektet och vilken utveckling av deltagarna som anses ske. Resultaten visar att respondenterna inte upplever Framtidsprojektet som ett integrationsprojekt utan som ett skolprojekt som skulle kunna drivas på vilken skola som helst. Det finns dock anledningar till att detta stöd behövs mer på Rosengårdskolan än andra skolor. Många elever beskrivs inte ha förstått skol – eller betygsystem och många anses sakna vuxenstöd utanför skolan gällande sin skolgång. Projektet bygger på en röd tråd, där deltagare genom att välja intresseområden skall få information om olika gymnasieskolor och program, för att sedan prova på olika yrken genom praktik på arbetsplatser. Denna röda tråd har bland annat lett till att deltagare har fått en större förståelse för hur högstadieskola, gymnasieskola och yrkesliv hör ihop. Deltagare menar att de främst har utvecklats genom att ha fått möjligheten att prova olika yrken och därmed inte bara funnit intressanta yrken inför framtiden utan även fått insikter i vilka yrkesområden de inte vill arbeta inom. Genom att kunna sortera bort olika yrken kan de istället koncentrera sig på relevanta områden. Några deltagare anser även att projektet har fått dem mer intresserade av skolan och att de nu lägger ner mer tid på sina skolarbeten. Andra deltagare menar att de har insett att deras drömyrken är svåra att uppnå och att de antagligen inte kommer få de betyg som krävs. Detta har gjort att de har funnit andra vägar att gå, antingen inom samma intresseområden eller inom nya yrkesval.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Framtidsprojektet
FC Rosengård
integration
vuxenstöd
gymnasieskola
yrkesliv
Handle http://hdl.handle.net/2043/13926 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics