Stress påverkar kvinnans hälsa. Hur kan vi som sjuksköterskor förebygga ohälsa vid skadlig stress?

DSpace Repository

Stress påverkar kvinnans hälsa. Hur kan vi som sjuksköterskor förebygga ohälsa vid skadlig stress?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Stress påverkar kvinnans hälsa. Hur kan vi som sjuksköterskor förebygga ohälsa vid skadlig stress?
Author Oscarson, Ann-Louise ; Rahimi, Palvasha
Date 2004
English abstract
En litteraturstudie om hur kronisk stress som är skadlig yttrar sig hos kvinnor och hur deras hälsa påverkas, samt att i ett omvårdnads-perspektiv fokusera på hur sjuksköterskan kan ta vara på dessa kvinnors egna resurser för att förebygga ohälsa relaterad till stress.
Swedish abstract
An article review about chronic stress, which is harmful, how it manifest itself and affect females. The nursing perspective was also in focus, how the nurse can prevent unhealth caused by harmful stress among these females and how the nurse can help these women to help themselves.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject coping
dubbelroll
kvinnor
omvårdnad
psykosomatiskt
stress
Handle http://hdl.handle.net/2043/1394 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics