Du gillar detta: Ett nytt socialt gränssnitt grundat på dess virtuella ursprung

DSpace Repository

Du gillar detta: Ett nytt socialt gränssnitt grundat på dess virtuella ursprung

Details

Files for download
Icon
Ett nytt socialt ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Du gillar detta: Ett nytt socialt gränssnitt grundat på dess virtuella ursprung
Author Dimovski, Martin ; Cvetkovski, Valentin
Date 2012
English abstract
In our thesis we wanted to examine whether it was possible to realize a virtual function from the social network Facebook, and see if the initial purpose of the function would have the same result in the physical reality like as in the virtual world. Thus, we wanted to take an existing Facebook feature and create a physical interpretation of it. We chose to create the Like button because we felt that the small function has a significant impact on and to the social network, but also because it’s increasingly being used in real situations such as for marketing purposes. Based on this, we created two physical prototypes, a lo-fi mockup version and a hi-fi prototype. The results showed that it was possible to create a physical form of a virtual Facebook function and the initial purpose was the same even in the physical world. However, the prototypes did not achieve the same results in the physical reality because it didn’t affect people's social behavior in the same way as in the social network.
Swedish abstract
Vi ville med vårt arbete undersöka om det var möjligt att förverkliga en virtuell funktion från det sociala nätverket Facebook, och se om funktionens ursprungliga syfte haft samma resultat i den fysiska verkligheten så som i den virtuella världen. Vi ville alltså ta en befintlig Facebook-funktion och skapa en fysisk gestaltning av denna. Vi valde att förverkliga Facebook’s Gilla-knapp eftersom vi ansåg att denna lilla funktion har en stor betydelse på och för det sociala nätverket, men även också eftersom den används alltmer i verkliga sammanhang som exempelvis i marknadsföringssyfte. Utifrån detta skapade vi två fysiska prototyper, en lo-fi mockupversion och en hi-fi prototyp. Resultaten visade att det var möjligt att skapa en fysisk gestaltning av en virtuell Facebook-funktion och att den ursprungliga innebörden var densamma i den fysiska verkligheten. Däremot uppnådde dem inte samma resultat i den fysiska verkligheten eftersom den inte påverkade människors sociala beteende på samma sätt som på det sociala nätverket.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 61
Language swe (iso)
Subject sociala nätverk
socialt
facebook
virtuella världen
utåtriktad interaktivitet
fysisk närvaro
tummen upp
gilla
like
sociala beteenden
Handle http://hdl.handle.net/2043/13949 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics