Inventering av en ny variant av mecA hos cefoxitin-resistenta Staphylococcus aureus

DSpace Repository

Inventering av en ny variant av mecA hos cefoxitin-resistenta Staphylococcus aureus

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Sundin, Katarina
dc.date.accessioned 2012-08-06T12:29:49Z
dc.date.available 2012-08-06T12:29:49Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 17 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/13953
dc.description Methicillin-resistenta Staphylococcus aureus (MRSA) har blivit en allt vanligare patogen inom sjukvården och i samhället. MRSA orsakar infektioner som inte kan behandlas med β-laktamantibiotika. För att förhindra spridning genomgår patienter och sjukvårdspersonal screening-tester. I dessa screening-tester ingår PCR-analys av mecA, nuc och/eller Sa442. MecA är lokaliserad på Staphylococcal Cromosomal Cassette mec (SCCmec) och används som en markör för MRSA medan nuc och Sa442 anger S. aureus. PCR-positiva isolat odlas ut på agarplattor efter anrikning i en selektiv buljong. Kolonier av S. aureus resistensbestäms mot cefoxitin som MRSA är resistent mot. Idag används dock PCR-analys av mecA som en referensmetod för diagnostisering av MRSA. Under det senaste årtiondet har även rapporterats fynd av stammar som enligt resistensmönster är MRSA men som har utfallit negativt för mecA i PCR. Under 2011 rapporterades en ny variant av SCCmec och en ny variant av mecA, mecALGA251. I denna studie har en realtids-PCR tagits fram för att identifiera den nya varianten, mecALGA251. Denna PCR användes för att undersöka 43 kliniska isolat, fyra cefoxitin-känsliga S. aureus från rutinen och tre referensstammar. De kliniska isolaten hade samlats in under perioden 2004 – 2011 och hade uppvisat cefoxitin-resistens men gett negativt resultat i mecA-PCR. Totalt 40 av de 43 cefoxitin-resistenta kliniska isolaten visades bära mecALGA251. Resistensbestämningar med diskdiffusion och E-test mot cefoxitin, oxacillin, cefuroxim och cefotaxim visade att denna typ av MRSA inte kan skiljas från klassisk MRSA. Resultaten visar att cefoxitin-resistenta S. aureus isolat som bär mecALGA251 finns bland skånska patienter. De visar också att det finns cefoxitin-resistent S. aureus som saknar både klassiska mecA och mecALGA251. Dessa stammar har inte studerats vidare i denna studie. en_US
dc.description.abstract Methicillin-resistant Staphylococcus aure s (MRSA) has become a more frequent pathogen within health care facilities and the community. MRSA causes infections that can’t be treated with β-lactamantibiotics. To prevent the spread of MRSA, patients and medical personnel undergo screening-tests. In the screening-tests PCR-analysis of mecA, nuc and/or Sa442 is included. MecA is located at Staphylococcal Chromosomal Cassette mec (SCCmec) and is a marker for MRSA, whereas nuc and Sa442 state regular S. Aureus infections. PCR-positive isolates are grown on agar plates after enrichment in selective broth. Colonies of S. aureus are tested for cefoxitin susceptibility to which MRSA is resistant. PCR-analysis of mecA is the reference method that is being used today when MRSA is being diagnosed. During the last decade cefoxitin-resistant strains that lack mecA in the PCR has been reported. In 2011 a new variant of SCCmec and a new variant of mecA, mecALGA251 was reported. In this study a new real-time-PCR has been developed in order to identify mecALGA251. The new PCR protocol was being used to examine 43 clinical isolates, four cefoxitin-susceptible S. aureus from the routine and three reference strains were examined. The clinical isolates had been collected during the period 2004-2011 and were cefoxitin-resistant but lacked mecA. In total of 40 of the 43 cefoxitin-resistant was PCR positive for mecALGA251. Susceptibility testing with disk diffusion and E-test for cefoxitin, oxacillin, cefuroxime and cefotaxime showed that this type of MRSA can’t be distinguished from regular MRSA. The results showed that cefoxitin-resistant S. aureus isolates carrying mecALGA251 exist among patients in Skåne County. One cefoxitin-resistant S. aureus isolate lacked both classic mecA and mecALGA251, which indicates that other mechanisms may exist, however these results has not been further analysed in this study. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en_US
dc.subject Diskdiffussion en_US
dc.subject E-test en_US
dc.subject Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) en_US
dc.subject Realtids-PCR en_US
dc.subject mecA en_US
dc.subject mecALGA251 en_US
dc.title Inventering av en ny variant av mecA hos cefoxitin-resistenta Staphylococcus aureus en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok Medicine en_US
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics