VIKTIGA FAKTORER I OMVÅRDNAD AV SUICIDALA PATIENTER EN LITTERATUR STUDIE OM SUICID UTIFRÅN SJUKSKÖTERSKANS PERSPEKTIV

DSpace Repository

VIKTIGA FAKTORER I OMVÅRDNAD AV SUICIDALA PATIENTER EN LITTERATUR STUDIE OM SUICID UTIFRÅN SJUKSKÖTERSKANS PERSPEKTIV

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title VIKTIGA FAKTORER I OMVÅRDNAD AV SUICIDALA PATIENTER EN LITTERATUR STUDIE OM SUICID UTIFRÅN SJUKSKÖTERSKANS PERSPEKTIV
Author Salmanian Ali, Chirin
Date 2012
English abstract
Background: In Sweden about 1400-1500 people commit suicide each year and about 8-10 times as many try to do it. According to the World Health Organization, every year about one million people worldwide die as a result of suicide, which means one death every fortieth second, and 96% of them have a mental illness. The nurse in his everyday work often comes into contact with suicidal patients, which means that the nurse has an essential role in the treatment of these patients. Purpose: The purpose of this study was to take the nurse's perspective, highlighting the factors that are important in the care of suicidal patients. A question had been formulated according to the purpose: which factors were relevant to nursing care of suicidal patients? Method: The method was a systematic literature review conducted by Goodman's seven stages. The study was based on an investigative content analysis of 13 scientific articles that included both qualitative and quantitative studies, developed by searching the databases PubMed, CINAHL and PsycINFO. Results: The results revealed that the nurse's attitude and communication were an important part in the care of suicidal patients. To strengthen the relationship with the patient, by supporting the patient and ensure its internal security and patient safety was an important part of nursing care, as well as to generate trust and confidence of the patient. The nurse’s knowledge, training and experience of suicide also had an effect in the care of suicidal patients.
Swedish abstract
Bakgrund: I Sverige begår varje år ungefär 1400-1500 människor suicid och ungefär 8-10 gånger så många försöker göra det. Enligt Världshälsoorganisationen dör varje år ungefär en miljon människor världen över till följd av suicid, vilket innebär ett dödsfall var fyrtionde sekund och 96 % av dem har en psykisk sjukdom. Sjuksköterskan kommer i sitt vardagliga arbete ofta i kontakt med suicidala patienter, vilket betyder att sjuksköterskan har en väsentlig roll i vård av dessa patienter. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att utifrån sjuksköterskans perspektiv belysa de faktorer som var viktiga i omvårdnaden av suicidala patienter. En fråga formulerades utifrån syftet: Vilka faktorer hade betydelse för sjuksköterskans omvårdnadsarbete med suicidala patienter? Metod: Metoden var en systematisk litteraturstudie genomförd efter Goodmans sju steg. Studien var baserad på en granskande innehållsanalys av 13 vetenskapliga artiklar som innefattade både kvalitativa och kvantitativa studier, framtagna via sökning i databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO. Resultat: I resultatet framkom att sjuksköterskans bemötande och kommunikation utgjorde en viktig del i omvårdnad av suicidala patienter. Att stärka relationen till patienten, genom att stödja patienten och säkerställa sin inre trygghet och patientens säkerhet var en viktig del i sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Likaså att skapa trygghet och förtroende hos patienten. Sjuksköterskans kunskap, utbildning och erfarenhet av suicid hade också en effekt i omvårdnad av suicidala patienter.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 49
Language swe (iso)
Subject Omvårdnad
Sjuksköterska
Självmord
Självmordsförsök
Handle http://hdl.handle.net/2043/13956 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics