UNGDOMARS ALKOHOLBETEENDE GÅR DET ATT FÖRUTSÄGA ETT NEGATIVT BETEENDE PÅ SAMHÄLLSNIVÅ?

DSpace Repository

UNGDOMARS ALKOHOLBETEENDE GÅR DET ATT FÖRUTSÄGA ETT NEGATIVT BETEENDE PÅ SAMHÄLLSNIVÅ?

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Berglund, Inger
dc.contributor.author Demirel, Shilan
dc.date.accessioned 2012-08-15T07:31:29Z
dc.date.available 2012-08-15T07:31:29Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 39 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/13962
dc.description Ungdomars alkoholkonsumtion har minskat i hela landet utom för ungdomarna i Skåne. I den senaste genomförda skolundersökningen om ungdomars alkoholvanor i Sverige, rapporterades det att medeltalet konsumerade liter alkohol för åren 2009-2011 är drygt dubbelt så högt i Skåne i jämförelse med resten av landet (Henriksson & Leifman, 2011). Syftet med studien är att undersöka om Malmö i tre olika viktiga indikatorer; tillgång, hälsa och brott, som påverkar eller påverkas av alkohol, skiljer sig från Göteborg och Stockholm. Vi undrar om det hade gått att förutsäga den höga alkoholkonsumtionen. Studien bygger på svensk registerdata och vetenskapliga rapporter som behandlar och kan kopplas till alkoholkonsumtion och problembeteende. Av resultatet framgår att Malmö skiljer sig från Stockholm och Göteborg främst i tillgångsindikatorn och hälsoindikatorn. Slutsatsen är att det eventuellt går att förutsäga en negativ trend med hjälp av tillgångs- och hälsoindikatorn. Då det finns en stor tillgång och när möjlighet finns, kommer ungdomar att testa droger och alkohol. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en_US
dc.subject abort en_US
dc.subject alkohol en_US
dc.subject alkoholförsäljning en_US
dc.subject alkoholservering en_US
dc.subject brott en_US
dc.subject gymnasiebehörighet en_US
dc.subject misshandel en_US
dc.subject serveringstillstånd en_US
dc.subject skolk en_US
dc.subject tullbeslag en_US
dc.subject ungdomar en_US
dc.subject våldtäkt en_US
dc.title UNGDOMARS ALKOHOLBETEENDE GÅR DET ATT FÖRUTSÄGA ETT NEGATIVT BETEENDE PÅ SAMHÄLLSNIVÅ? en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download
Icon
Berglund & Demirel

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics