Klassrummet som muntlig arena - att tala fram sin trovärdighet

DSpace Repository

Klassrummet som muntlig arena - att tala fram sin trovärdighet

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book
Title Klassrummet som muntlig arena - att tala fram sin trovärdighet
Author Olsson Jers, Cecilia
Editor Olsson Jers, Cecilia
Date 2012
Swedish abstract
Klassrummet som muntlig arena visar hur lärare utifrån ett retoriskt perspektiv kan skapa goda och meningsfulla lärandesituationer vid muntlig framställning. Boken handlar om den retoriska arbetsprocessen och fokus ligger på talprocessen, förberedelsen inför, framförandet och responsarbetet efter en muntlig framställning. Det är en didaktisk utmaning att både teoretiskt och praktiskt problematisera talare, lyssnare och innehåll i en muntlig framställning. Med autentiska exempel diskuteras vad denna utmaning består av. Inledningsvis presenteras ethos, pathos och logos samt den retoriska arbetsprocessen och hur retoriska begrepp kan användas för att förstå hur arbetet med muntlig färdighet kan bedrivas i klassrummet. Därefter lyfts responsteorier fram för att illustrera hur retorikens centrala begrepp fungerar som verktyg och metaspråk för att lärare ska kunna ge konstruktiv respons på elevers muntliga framställningar. Till de mer praktiska kapitlen finns frågor formulerade till talsituationen, responsgivning och argumentationsteknik och de kan användas av läsaren både för reflektion och för diskussion. Boken vänder sig i första hand till blivande och verksamma lärare i grundskolan och i gymnasieskolan som undervisar i svenska, svenska som andraspråk och retorik. Den kan med fördel även läsas av lärare i andra ämnen liksom av alla som är intresserade av muntlig kommunikation.
Link http://www.smakprov.se/smakprov.php?l=liber&isbn=9... (external link to publication)
Publisher Liber
ISBN 978-91-47-10061-3
Pages 207
Language swe (iso)
Subject retorik
muntlig framställning
trovärdighet
respons
feedback
formativ bedömning
kommunikation
kommunikativ kompetens
den retoriska arbetsprocessen
muntlighet
språkutveckling
klassrumsforskning
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/13977 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics