Jämställdhet på Barn- och fritidsprogrammet

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Jämställdhet på Barn- och fritidsprogrammet
Author Enebrant, Christine
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med den här undersökningen är att undersöka om Barn- och fritidsprogrammets elever upplever att de blir särbehandlade på grund av kön och även om eleverna anser att tjejer och killar får ta lika mycket plats i klassrummet. Den empiriska undersökning-en baserar sig på 130 enkätsvar från två olika gymnasieskolor i Sverige. I kunskapsbakgrunden går jag igenom forskning som har med genus i allmänhet att göra och forskning som är inriktad på genus i skolan. Tidigare forskning om genus i skolan visar att flickor får stå tillbaka till förmån för pojkar. Det resultat som jag fått fram i min undersökning visar att eleverna på Barn- och fri-tidsprogrammet inte upplever att de blir särbehandlade på grund av kön och att alla ele-ver, oberoende om de är tjejer eller killar, får ta lika mycket plats i klassrummet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 52
Language swe (iso)
Subject jämställdhet
likabehandling
genus
tjejer
killar
Handle http://hdl.handle.net/2043/13986 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics