Obesitas, en litteraturstudie om hälsorelaterad livskvalitet och med vilka attityder människor med fetma blir bemötta av vårdpersonal

DSpace Repository

Obesitas, en litteraturstudie om hälsorelaterad livskvalitet och med vilka attityder människor med fetma blir bemötta av vårdpersonal

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Obesitas, en litteraturstudie om hälsorelaterad livskvalitet och med vilka attityder människor med fetma blir bemötta av vårdpersonal
Author Dahl, Pernilla ; Hadzimahmutovic, Ajla
Date 2004
English abstract
Fetma är ett aktuellt folkhälsoproblem som ökar kraftigt. Omkring 500 000 människor i Sverige är drabbade av fetma och 2,5 miljoner anses vara överviktiga. Fetma leder till ökad risk för ett flertal hälsoproblem t.ex. diabetes typ 2, hjärt-kärlsjukdom och cancer, som i sin tur leder till förtida död. Fetma kan också leda till psykisk lidande. Syftet med vår litteraturstudie var att beskriva hur fetma påverkar människors livskvalitet. Dessutom vill vi beskriva hur människor med fetma upplever bemötande inom vården. Materialet till litteraturstudien återfanns i tre olika databaser över medicinsk forskning samt manuell sökning. Resultatet är baserad på tio vetenskapliga artiklar som är kritiskt granskade enligt Polit et al (2001). Resultatet visar sambandet mellan obesitas och lägre livskvalitet, samt obesitas och dåligt bemötande inom sjukvården.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject attityder
obesitas
hälsorelaterad livskvalitet
Carnevali
Handle http://hdl.handle.net/2043/1399 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics