Pekskärmen - några erfarenheter kring pekskärmen som metod i offentlig miljö

DSpace Repository

Pekskärmen - några erfarenheter kring pekskärmen som metod i offentlig miljö

Details

Files for download
Icon
Pekdator webb
Overview of item record
Publication Report
Title Pekskärmen - några erfarenheter kring pekskärmen som metod i offentlig miljö
Author Lukkerz, Jack ; Wieslander, Lisa ; Axelsson, Jakob ; Knutagård, Hans ; Eriksson, Niklas
Date 2009
English abstract
The aim has been to try out the touch screen as a data collection method in venues where people meet and initiate encounters for sex, love and relationship. Examples on venues have been public places such as nightclubs. The aim has also been to approach the sexual encounter, both in time and space and thus acquire knowledge that can be valuable in the design of prevention and health promotion. The project was a collaboration between Malmö University and Region Skåne.
Swedish abstract
Projektets syfte har varit att prova ut pekskärm som datainsamlingsmetod på arenor där människor träffas och initierar möten för sex, kärlek och relation. Exempel på arenor har varit offentliga miljöer som exempelvis nattklubbar. Målsättningen har varit att närma sig det sexuella mötet både i tid och rum och på så sätt inhämta kunskaper som kan vara värdefulla i utformandet av förebyggande och hälsofrämjande arbete. Projektet har varit ett samverkansprojekt mellan Malmö Högskola och Region Skåne.
Link http://www.skane.se/pages/231049/pekdator%20webb%2... (external link to publication)
Publisher Region Skåne, SRHR
Series/Issue SRHR:s rapport;2009:3
Pages 51
Language swe (iso)
Subject Sexuality
Sexual health
Touch screen
Safe sex
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/13990 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics