Vegetarisk kost - om sjuksköterskors kunskaper. En empirisk studie

DSpace Repository

Vegetarisk kost - om sjuksköterskors kunskaper. En empirisk studie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vegetarisk kost - om sjuksköterskors kunskaper. En empirisk studie
Author Borgsten, Linda ; Torssell, Hanna
Date 2004
English abstract
Syftet med vår studie var att lyfta fram sjuksköterskors kunskaper om vegetarisk kost, och se om dessa var tillräckliga för professionell omvårdnad skulle kunna bedrivas. För att få svar på våra frågeställningar gjorde vi en empirisk studie i form av en enkätundersökning. Tjugoen legitimerade sjuksköterskor svarade på enkäterna som bestod av till största delen öppna frågor. Resultatet visade att nästan alla upplevde att de gav kostråd och flera sjuksköterskor nämnde att kostrådgivning var viktigt. Majoriteten av sjuksköterskorna ansåg att de hade tillräckliga kunskaper för att ge en basal kostrådgivning men ingen nämnde att de kunde mycket om vegetarisk kost.
Swedish abstract
The purpose of our study was to establish whether the knowledge about vegetarian diet was enough among nurses in order to practise professional nursing. We made an empirical study based on a questionnaire. Twenty-one registered nurses answered the questionnaire that consisted of mostly open questions. The result showed that almost everyone experienced that they gave dietcounselling and many nurses mentioned that dietcounselling was important. The majority of the nurses thought that they had enough knowledge to be able in order to deliver a fundamental dietcounselling but nobody considered that they knew much about vegetarian diet.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Antonovsky
attityder
hälsa
kostrådgivning
kunskaper
omvårdnad
patienter
sjuksköterskor
vegetarianer
vegetarisk kost
Handle http://hdl.handle.net/2043/1400 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics