Vegetarisk kost - om sjuksköterskors kunskaper. En empirisk studie

DSpace Repository

Vegetarisk kost - om sjuksköterskors kunskaper. En empirisk studie

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Borgsten, Linda
dc.contributor.author Torssell, Hanna
dc.date.accessioned 2005-01-20T12:10:08Z
dc.date.available 2005-01-20T12:10:08Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/1400
dc.description The purpose of our study was to establish whether the knowledge about vegetarian diet was enough among nurses in order to practise professional nursing. We made an empirical study based on a questionnaire. Twenty-one registered nurses answered the questionnaire that consisted of mostly open questions. The result showed that almost everyone experienced that they gave dietcounselling and many nurses mentioned that dietcounselling was important. The majority of the nurses thought that they had enough knowledge to be able in order to deliver a fundamental dietcounselling but nobody considered that they knew much about vegetarian diet. en
dc.description.abstract Syftet med vår studie var att lyfta fram sjuksköterskors kunskaper om vegetarisk kost, och se om dessa var tillräckliga för professionell omvårdnad skulle kunna bedrivas. För att få svar på våra frågeställningar gjorde vi en empirisk studie i form av en enkätundersökning. Tjugoen legitimerade sjuksköterskor svarade på enkäterna som bestod av till största delen öppna frågor. Resultatet visade att nästan alla upplevde att de gav kostråd och flera sjuksköterskor nämnde att kostrådgivning var viktigt. Majoriteten av sjuksköterskorna ansåg att de hade tillräckliga kunskaper för att ge en basal kostrådgivning men ingen nämnde att de kunde mycket om vegetarisk kost. en
dc.language.iso swe
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en
dc.subject Antonovsky en
dc.subject attityder en
dc.subject hälsa en
dc.subject kostrådgivning en
dc.subject kunskaper en
dc.subject omvårdnad en
dc.subject patienter en
dc.subject sjuksköterskor en
dc.subject vegetarianer en
dc.subject vegetarisk kost en
dc.title Vegetarisk kost - om sjuksköterskors kunskaper. En empirisk studie en_US
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok Medicine en
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.institution2019 HS
mahlocal.xprt.program Sjuksköterskeutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics