Plötslig spädbarnsdöd - En litteraturstudie om sjuksköterskans stödjande funktion till familjer som förlorat sitt barn

DSpace Repository

Plötslig spädbarnsdöd - En litteraturstudie om sjuksköterskans stödjande funktion till familjer som förlorat sitt barn

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Plötslig spädbarnsdöd - En litteraturstudie om sjuksköterskans stödjande funktion till familjer som förlorat sitt barn
Author Nyhlén, Dennis ; Widerberg, Johan
Date 2004
English abstract
Syftet med litteraturstudien är att beskriva sjuksköterskans stödjande funktion till familjer som förlorat sitt barn i plötslig spädbarnsdöd.
Swedish abstract
The purpose of this literature review is to describe nurses supportive function to families who lost their child in Sudden Infant Death Syndrome (SIDS)
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject familj
anhöriga
omvårdnad
plötslig spädbarnsdöd
SIDS
sorg
stöd
vardagligt liv
Handle http://hdl.handle.net/2043/1401 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics