Se Mig - En studie om förskolans anmälningsskyldighet

DSpace Repository

Se Mig - En studie om förskolans anmälningsskyldighet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Se Mig - En studie om förskolans anmälningsskyldighet
Author Arleborn, Jenny ; Linder, Emma
Date 2012
Swedish abstract
Abstract Arleborn Jenny & Linder Emma (2010), Se Mig: en studie om förskolans anmälningsskyldighet. Malmö högskola: Lärarutbildningen Detta examensarbete handlar om hur pedagoger resonerar kring anmälningsplikten. Syftet är att undersöka vilka grunder pedagoger bygger sin anmälan på. Ett annat syfte är att undersöka relationen mellan pedagoger och förälder före och efter en anmälning har gjorts. Forskningsfrågorna är: Hur resonerar pedagogerna kring anmälningsplikten? Vad ligger till grund för att göra en anmälan? Hur resonerar pedagogerna kring relationen till föräldrarna? Det empiriska materialet bygger på intervjuer med tre förskollärare, där även vinjetter har använts. Resultat visar att föräldrakontakten, osäkerhet och trygghet är centrala faktorer vid en anmälning. Det är svårt att göra en anmälan mot en förälder man som pedagog ser varje dag. Det gör att man tvekar och känner sig osäker. Att få hjälp och stöd i en sådan situation är därför en förutsättning för att en anmälan ska bli av.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject anmälningsskyldighet
anmälningsplikt
barn som far illa
Handle http://hdl.handle.net/2043/14011 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics