" ...köra lite på intuition" - Sjuksköterskors attityder och kunskaper om intimt partnervåld - en empirisk studie.

DSpace Repository

" ...köra lite på intuition" - Sjuksköterskors attityder och kunskaper om intimt partnervåld - en empirisk studie.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title " ...köra lite på intuition" - Sjuksköterskors attityder och kunskaper om intimt partnervåld - en empirisk studie.
Author Scamioti, Elpida ; Åström, Emma
Date 2004
English abstract
Intimt partnervåld (IPV) är något som drabbar både män och kvinnor, i homosexuella så väl som heterosexuella relationer. Den form av IPV som det talas mest om är våld mot kvinnor. Propositionen kvinnofrid antogs av regeringen 1998 och föreslog en omfattande satsning på att öka kunskaperna hos olika yrkesgrupper som handlägger eller på annat sätt kommer i kontakt med ärenden som rör våld mot kvinnor. Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka sjuksköterskors attityder och kunskaper om våld i en intim relation. Endast 41 av 136 utdelade enkäter besvarades. Resultaten antyder att sjuksköterskor inte har tillräckliga kunskaper om vare sig omfattningen av det intima våldets skadeverkningar, eller omhändertagande av utsatta individer. Sjuksköterskeutbildningen bör omfatta obligatorisk undervisning om denna patientgrupp och om våldets bakomliggande faktorer.
Swedish abstract
Intimate partner violence (IPV) affects both men and women, in homo- as well as heterosexual relationships. The most recognized form of IPV is violence against women. The proposition "Kvinnofrid" was approved by the Swedish parliament in 1998 and proposed an extensive effort to increase knowledge and awareness of IPV among occupational groups, mainly in the health care system. These professionals are also often directly involved in the care of victims of IPV. The main purpose of this study was to investigate attitudes and level of knowledge among nurses about violence in an intimate relationship. Only 41 questionnaires was returned out of the 136 that were handed out. The results demonstrate that nurses do not have sufficient knowledge about neither the extent of IPV nor the harmful consequences of this type of violence. We conclude that education about IPV, as well as underlying causes of violence in the society, should be incorporated as an obligatory part of the nursing education program.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject attityder
misshandel
intimt partnervåld
lägenhetsvåld
sjuksköterskor
utbildning
Handle http://hdl.handle.net/2043/1403 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics