Platsens betydelse för dementa : en studie av demensvården i tre skånska kommuner

DSpace Repository

Platsens betydelse för dementa : en studie av demensvården i tre skånska kommuner

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Platsens betydelse för dementa : en studie av demensvården i tre skånska kommuner
Author Rämgård, Margareta
Date 2009
Swedish abstract
Projektet har genomförts i tre kommunla boende för dementa och berör platsers betydelse för dementa boendes sociala välbefinnande. Några av frågeställningarna i projektet är: Kan socialt välmående för de dementa boende relateras till specifika platser? Har förändringar i den fysiska miljön någon påverkan på de dementa boende? Materialet består av fokusgrupper tillsammans med personalen i de tre särskilda boendena, djupintervjuer med anhöriga samt dagböcker som följer trettio dementa boende under tre månader. Förutom de spatiala frågorna tar rapporten upp behovet av kontinuitet i arbetet med de dementa boende och hur det kan minska oro och därmed reducera medicinförbrukningen. Den pekar även på att om de dementa boende skall uppleva mening i boendet så måste de utveckla sociala aktiviteter i mindre grupper, olika konstellationer och miljöer som de känner igen sedan tidigare. Rapporten visar att när dementa boende får komma till platser där de utövat sociala aktiviteter (och som är förknippade med stark positiva känsloupplevelser) förstärks deras kognition och minnesfunktion.
Publisher Kommunförbundet Skåne
Series/Issue FoU Skriftserie;2009:8
ISSN 1404-5419
ISBN 978-91-89661-38-7
Pages 153
Language swe (iso)
Subject Place
Social wellbeing
Dementia care
Community care
Medicine
Research Subject Categories::MEDICINE
Handle http://hdl.handle.net/2043/14037 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics