Närsjukvård : samverkan mellan olika professioner i hemsjukvården

DSpace Repository

Närsjukvård : samverkan mellan olika professioner i hemsjukvården

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Närsjukvård : samverkan mellan olika professioner i hemsjukvården
Author Rämgård, Margareta
Date 2010
Swedish abstract
Boken är den första i en serie om närsjukvård i samverkan. Forskningen tar utgångspunkt i den kommunala verksamheten och de vårdteam som består av biståndshandläggare, distriktssköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Syftet är att genom aktionsforskning bidra till en kunskapsöverföring som skapar förutsättningar för bättre relationer mellan olika professio­ner i närsjukvården. Avsikten är att stärka samspelet i hela det kommunala teamet, så att det förbättrar vården för den enskilde vårdtagaren, oavsett personalens professionstillhörighet. Aktionen i projektet utgörs utav casemetoden samt dialog samtal i fokusgrupper. Teoretiskt tar studien utgångspunkt i Bourdieus begrepp habitus och sociala rum. Resultatet visar att de olika professionerna angriper de situa­tioner och vårdbehov de ska ta ställning till utifrån sina professionella habitus på ett sådant sätt att det innebär att det kan uppstå intressekonflikter i vårdteamen. Samtidigt söker de konsensus mellan sig i vårdteamet som ofta bygger på för givet tagande i tolk­ningen av olika vårdsituationer. Genom aktionen så belyses deras habitus och ger dem möljighet att beakta vårdsituationerna från andra aspekter som förstärker samarbetet och som ger en bättre omvårdnad. En viktig sak att ta i beaktande i det sammanhanget är att det råder olika kulturella före­ställningar, som färgar vårdsammanhangen utifrån profesionella habitus beroende på i vilken plats omsorgen bedrivs.
Publisher Kommunförbundet Skåne
Series/Issue FoU Skriftserie;2010:5
ISSN 1404-5419
ISBN 978-91-89661-43-1
Pages 87
Language swe (iso)
Subject elderley care
action research
Medicine
Research Subject Categories::MEDICINE
Handle http://hdl.handle.net/2043/14038 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics