Hälsans och ohälsans landskap : från medicinsk geografi till hälsogeografi

DSpace Repository

Hälsans och ohälsans landskap : från medicinsk geografi till hälsogeografi

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book
Title Hälsans och ohälsans landskap : från medicinsk geografi till hälsogeografi
Author Shaerström, Shaerström ; Löfman, Owe ; Rämgård, Margareta
Date 2011
English abstract
Social and physical environment in a geographic perspective helps to explain health conditions and disease incidence. Health inequalities can be related to places, and to health care accessibility and social spaces. Ill health are related to time and place in timegeography. Personal physical, social and emmotionella relationships to places affect health and wellbeing. The book is intended for students in medical care programs, as well as geographers and social scientists with an interest in health issues, as well as professionals in health care and public health planning.
Swedish abstract
Social och fysisk miljö i geografiskt perspektiv bidrar till att förklara hälsoförhållanden och sjukdomsförekomst. Ojämlikhet i hälsa kan relateras till platser och till hälso- och sjukvårdens tillgänglighet men påverkas även av geografisk föränderlighet. Ohälsan blir begränsningar i enskildas vardgasgeografi. Personliga fysiska, sociala och emmotionella relationer till platser påverkar hälsa och välbefinnande. Boken vänder sig till studerande på medicinska vårdutbildningar samt geografer och samhällsvetare med intresse för hälsofrågor, liksom yrkesverksamma inom vård- och folkhälsoplanering.
Publisher Studentlitteratur
ISBN 978-91-44-05468-1
Language swe (iso)
Subject Medicine
Health
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/14039 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics