Varför tvättar vi inte våra händer? En litteraturstudie om bidragande orsaker till att sjukvårdspersonal brister i vårdhygien och aseptik

DSpace Repository

Varför tvättar vi inte våra händer? En litteraturstudie om bidragande orsaker till att sjukvårdspersonal brister i vårdhygien och aseptik

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Varför tvättar vi inte våra händer? En litteraturstudie om bidragande orsaker till att sjukvårdspersonal brister i vårdhygien och aseptik
Author Gustavsson, Roger ; Nilsson, Martin
Date 2004
English abstract
Syftet med denna litteraturstudie är att belysa orsakerna till att vi brister i vårdhygien och aseptik. Arbetet omfattar tio vetenskapliga artiklar från England, USA, Italien och Sverige, samt referenslitteratur. I arbetet presenteras orsakerna till problemet som fyra teman, de mest återkommande i vårt material tidsbrist, kunskap/utbildning, utrustning och attityder/motivation.
Swedish abstract
The purpose of this literature review is to visualize the contributing factors of insufficient hygiene routines and incorrect aseptic handling. The literature review contains ten scientific articles from England, USA, Italy and Sweden, and related literature. Factors causing the problem are presented as four themes, the most reoccurring in our material are lack of time, knowledge/education, equipment and attitudes/motivation.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject attityder
motivation
utbildning
sjukvårdspersonal
tidsbrist
utrustning
vårdrelaterade infektioner
handhygien
Handle http://hdl.handle.net/2043/1404 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics