Att vårda i blindo - en forskningsrapport om professioners samverkan i närsjukvården

DSpace Repository

Att vårda i blindo - en forskningsrapport om professioners samverkan i närsjukvården

Details

Files for download Overview of item record
Publication Report
Title Att vårda i blindo - en forskningsrapport om professioners samverkan i närsjukvården
Author Rämgård, Margareta ; Petersson, Pia ; Blomqvist, Kerstin
Date 2012
Swedish abstract
Projektet berör långsiktig vårdplanering i samverkan (VOPS) mellan olika professioner i vårdkedjan. Projektet är upplagt som ett utvecklingsarbete och ett forskningsprojekt. I projektet deltar de kommunala vårdteamen, primärvårdsläkare samt överläkare på sjukhuset i fokusgrupper där de presenterar olika case. Dessa har som uppgift att forma ett gemensamt VOPS-dokument som kan följa personen i primär- och sjukhusvård såväl som i det egna hemmet. Forskarna följer processen i grupperna och resultatet påvisar att en god vårdplanering i det egna hemmet förutsätter en vårdplanering i grupp där flera professioner deltar tillsammans med vårdtagare och närstående. Genom gruppens dialog och reflektion i en mer grupporienterad vårdplanering så överbryggas olika synsätt mellan professionerna vilket resulterar i en personcentrerad vård som tar hänsyn till vårdtagarens egna preferenser och önskningar.
Publisher Kommunförbundet Skåne
Series/Issue Forskning och innovation;2012:5
ISBN 978-91-89661-52-3
Pages 46
Language swe (iso)
Subject health care professional
action research
teamwork
Medicine
Research Subject Categories::MEDICINE
Handle http://hdl.handle.net/2043/14040 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics