Terapeutiska landskap i samhällsplaneringen- hållbar utveckling i praktiken

DSpace Repository

Terapeutiska landskap i samhällsplaneringen- hållbar utveckling i praktiken

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Terapeutiska landskap i samhällsplaneringen- hållbar utveckling i praktiken
Author Rämgård, Margareta
Date 2011
Swedish abstract
Rapporten berör ett aktionsforskningsprojekt bland samhällsplanerare i skånska kommuner. Kommunerna har arbetat med olika case/ fall för att påvisa hur de kan skapa en långsiktig hållbarhet som främjar hälsa för kommande generationer. Forskaren har studerat processen i det arbetet. Resultatet visar att kommunernas tjänstemän arbetar med en defintion av hållbar utveckling som bevarar naturvärden, främja social inkludering över generationerna och arbeta hälsofrämjande i relation till att skapa rekreation och minska hälsofarliga miljöer. De fokuserar mer på miljöaspekter än en generell social hållbarhet och är begränsade i att tänka på mer marginaliserade grupper i samhällsplaneringen. I miljöfrågor så har de ett djupare engagemang som försätter dem i en sorts etisk stress när de måste frångå sina principer pågrund utav politiskt fattade beslut. Rapporten kritiserar det politiska besluten om att snabba upp planprocessen och påvisar att en systematiserad reflekterande dialog mellan olika yrkesfunktioner tidigt i planeringsarbete bidrar till en mer långsiktig hållbar utveckling i praktiken.
Publisher Kommunförbundet Skåne
Series/Issue Forskning och innovation;2011:4
ISBN 978-91-89661-49-3
Language swe (iso)
Subject Place planning
Terapeutic landscape
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/14041 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics