Att implementera Service Oriented Architecture kostnadseffektivt

DSpace Repository

Att implementera Service Oriented Architecture kostnadseffektivt

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Larsson, Filip
dc.date.accessioned 2012-09-04T11:17:54Z
dc.date.available 2012-09-04T11:17:54Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14052
dc.description I enighet med teknikutvecklingen förändras även förutsättningarna för kostnadseffektiva IT-miljöer. Systemarkitekturen för mjukvarusystem förändras i samband med detta och verksamhetens systemdesign måste följa denna utveckling för att vara konkurrenskraftig på IT-marknaden. Implementeringar av Service Oriented Architecture, förkortat SOA, har i många fall visat sig vara lönsamma investeringar till en modernare arkitektur. Denna rapport förklarar på vilka sätt SOA kan vara kostnadseffektivt för verksamheter, samt identifierar kritiska framgångsfaktorer som är avgörande vid systemskiften till SOA. I kombination av en teoretisk litteraturstudie, analys av publicerade företagsfall och empirisk undersökning visar sig SOA-baserade lösningar vara kostnadseffektiva genom sänkta kostnader, tidsbesparingar och snabbare produktutveckling. Studien identifierar huvudsakligen fem kritiska framgångsfaktorer som är direkt kopplade till hur pass kostnadseffektiv en implementering av SOA kan komma att bli. en_US
dc.description.abstract In unity with the technological evolution the conditions for cost-effective IT environments also changes. In this context, the architecture of software systems is changing and the business system design has to follow this development in order to be competitive on the IT market. Implementations of Service Oriented Architecture, abbreviated as SOA, have in many cases proven to be profitable investments to a modern architecture. This thesis explains in which ways SOA may turn out to be cost-effective for companies, and identifies critical success factors that are crucial within a system transition to SOA. The combination of a theoretical literature study, analysis of published business cases and empirical studies provided a result in which SOA-based solutions was cost-effective by reduced costs, time savings and faster product development. The study identifies five main critical success factors which are directly related to how cost-effective an implementation of SOA may be. en_US
dc.format.extent 50 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle en_US
dc.subject Service Oriented Architecture en_US
dc.subject SOA en_US
dc.subject Implementering en_US
dc.subject Kostnadseffektivitet en_US
dc.subject Kritiska framgångsfaktorer en_US
dc.subject Systemarkitektur en_US
dc.subject Enterprise Architecture en_US
dc.title Att implementera Service Oriented Architecture kostnadseffektivt en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok Technology en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 KS
mahlocal.xprt.institution2019 TS
mahlocal.xprt.program Affärssystem - Teknik, ekonomi och ledarskap, TELMah
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics